KONTRA KOMUNIE

                                                                                                                                    

Pierwszy numer pisma ukazał się 7.03.1989 w nakładzie 500 egzemplarzy. Liczył tylko dwie strony. W stopce widnieje adres kontaktowy K. Bińkowskiego. Na rynku bibuły była to nowość. Nawet pisma Solidarności nie podawały jeszcze żadnych danych kontaktowych.

    Kolejna gazetka ukazała się 10 dni później i liczyła już 4 strony formatu A5, wydana techniką offsetową również w nakładzie 500 egzemplarzy.

Po kolejnej dekadzie światło dziennie ujrzał trzeci numer. Liczył dwie strony, nakład i technika druku jak przy numerze 2.

Numer 4 ukazał się 20 kwietnia 1989 w nakładzie 1000 egzemplarzy, technika offsetowa, 4 strony A5.

Za to piąty numer, który ukazał się 20 maja 1989 liczył stron 6 i zawierał materiał faktograficzny z antyreżimowych manifestacji w Warszawie, w których licznie wzięli udział (w ramach „szkoleń”) radomscy młodzi konfederaci.

Numer szósty ujrzał światło dzienne 25.09.1989. Miał nakład 1000 egzemplarzy, został wydrukowany techniką offsetową. Liczył cztery strony formatu A5.

Specjalne, strajkowe wydanie „Kontry Komunie” nosiło numer 7. Było wydane techniką sitodrukową, format A4, nakład kilkukrotnie większy niż numery poprzednie. Ukazał się w czasie akcji okupacyjnej ODN 21 października 1989.

Ostatni, ósmy numer gazetki nosi datę 5.12.1989. Został wydany zarówno na offsecie (ok.3000 egzemplarzy), jak i odbity na ksero w formacie A4 w trudnej do ustalenia ilości. Liczył 4 strony. W stopce redakcyjnej po raz pierwszy umieszczono informację o wydawcy.

Była to powołana wówczas Radomska Oficyna Wydawnicza im. Jacka Jerza. Ponadto gazetka stała się płatna i jej cena wynosiła 100 zł.

14 grudnia 1989 ukazał się pierwszy numer pisma KONTRA. Dla podkreślenia ciągłości z poprzednik tytułem nosił nr.9. Nakład 1500, technika ksero, format A5, stron 4, cena 150zł.

Łącznie pismo „Kontra Komunie” wydano w nakładzie nie mniejszym, niż 8500 egzemplarzy.

 

strona 1
strona 2